+31 10 2801000 [email protected]
North Sea Port baggert om haven Vlissingen beter bereikbaar te maken

North Sea Port baggert om haven Vlissingen beter bereikbaar te maken

Het havengebied Vlissingen is vanaf eind februari bereikbaar voor schepen met een diepgang tot 17 meter. North Sea Port begon in december met het baggeren van drempels in het vaargebied Wielingen.

Door het weghalen van deze drempels voor de Nederlandse kust wordt de toegang tot het havengebied Vlissingen-Oost voor schepen met een diepgang tot 16,5 meter verzekerd. Daarnaast wordt de mogelijkheid voor opvaart van schepen met een diepgang van 17 meter sterk verbeterd. North Sea Port behoort dan tot de diepst bevaarbare havens van Europa. Over de verbetering van de toegankelijkheid en de bereikbaarheid werd meer dan tien jaar gesproken.

Diepliggende schepen met bestemming Vlissingen-Oost hadden al jaren geregeld te maken met vertragingen. Als het getij niet hoog genoeg is, liggen er letterlijk drempels in de weg ter hoogte van de Wielingen voor de kust van Zeeuws-Vlaanderen. Capesizers met lading voor bedrijven lukt het dan niet de drempels in de vaargeul te passeren. Ze moeten op zee wachten of uitwijken naar andere havens. Ook kwam het voor dat schepen niet volledig volgeladen naar het havengebied Vlissingen vaarden, wat de duurzaamheid niet ten goede komt.

De huidige vaargeul op zee van en naar het havengebied Vlissingen heeft een breedte van 500 meter. De werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van een zogenaamde ‘maatwerkgeul’. In plaats van de ondieptes in de vaargeul over de volledige breedte te verwijderen, wordt de vaargeul over een breedte van 180 meter ‘op maat’ aangepakt. De baggerspecie wordt enkele kilometers verderop verspreid in een dieper gelegen deel. Door deze innovatieve aanpak hoeft er slechts 600.000 m³ specie te worden verplaatst. Dat is te vergelijken met de oppervlakte van twee voetbalvelden vol specie tot 60 meter hoog. De werkzaamheden kosten 2,5 miljoen euro. Het Nederlandse Rijk draagt de helft bij.

Alpha Terminals bouwt nieuwe terminal voor vloeibare bulk in Vlissingen

Alpha Terminals bouwt nieuwe terminal voor vloeibare bulk in Vlissingen

De Zwitserse groep Alpha Terminals investeert 250 miljoen in de bouw van een nieuwe terminal voor vloeibare bulk bouwen in het havengebied van Vlissingen. Het gaat deze terminal zelf uitbaten.

De tankterminal met een oppervlakte van 8 hectare en een opslagcapaciteit van 500.000 m³, verdeeld over zal 34 tanks. Daarin kunnen diverse soorten vloeibare bulk worden opgeslagen, van chemicaliën en oliën tot olieproducten en energiedragers van de toekomstige generatie, zoals ammoniak.

De terminal aan de monding van de Sloehaven moet volgens havenbedrijf North Sea Port goed zijn voor een extra aanvoer van 5 tot 7 miljoen ton vloeibare bulk per jaar. Naast de terminal komt er ook een steiger voor het lossen en laden van diverse zeeschepen en binnenvaartschepen tegelijk.

Dit jaar vraagt Alpha Terminals de nodige vergunningen aan. Het verwacht tegen 2019 de bouwwerken te kunnen starten. Die zullen vermoedelijk twee jaar duren. In 2020 zou de terminal operationeel kunnen zijn en een zestigtal directe banen opleveren.

Voor Alpha Terminals is dit het eerste investeringsproject in North Sea Port. De gecombineerde haven van Vlissingen, Terneuzen en Gent onderstreept dat ze met deze toename van de overslag haar positie in de vloeibare bulk versterkt. Momenteel neemt vloeibare bulk er een derde van de overslag via zeevaart in.

Actiedreiging bij Ovet

Actiedreiging bij Ovet

Vakbond FNV Havens dreigt met actie bij bulkstuwadoor Ovet, die terminals in Terneuzen en Vlissingen bezit. Volgens bestuurder Cees Bos zijn de onderhandelingen over een nieuwe cao vastgelopen omdat het bedrijf steeds meer flexibiliteit van de werknemers vraagt zonder dat daar voldoende tegenover te stellen. De bond heeft een ultimatum gesteld, dat aanstaande donderdag afloopt. Ongeveer negentig werknemers vallen onder de cao.

Bos stelt dat het bedrijf structureel personeel van uitzendbedrijven wil inhuren die niet met de haven-cao werken, waardoor de arbeidsvoorwaarden van het vaste personeel onder druk komen te staan. Volgens hem staat daar een ‘schamel’ bod tegenover van 4% loonsverbetering in vier jaar.

Bananenaanvoer Vlissingen verdubbelt

Bananenaanvoer Vlissingen verdubbelt

De aanvoer van Chiquita-bananen naar de terminal van Kloosterboer in de haven van Vlissingen neemt dit jaar toe van 400.000 tot 720.000 ton. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt.

Die groei vloeit voort uit het besluit van bananenproducent Chiquita om het vervoer van bananen vanuit Zuid-Amerika naar Europa in eigen hand te nemen en daarbij Vlissingen als aanvoerpunt voor Noordwest-Europa aan te merken. De bananen worden aangevoerd met traditionele fruitjagers van het dochterbedrijf The Great White Fleet.

Het besluit van Unifeeder om Vlissingen vanaf volgend maand twee per week met Noorwegen, Zweden en Finland te verbinden is mede gebaseerd op de bananenstroom vanuit Zuid-Amerika. Vlissingen is sinds twee jaar de aanvoerhaven in de Benelux voor Chiquita, waarmee Antwerpen die stroom na ruim dertig jaar verloor. Vorig jaar stopte de groep ook met het aanlopen van Bremerhaven, waarmee ook dat pakket naar Vlissingen verschoof.

North Sea Port goed van start

North Sea Port goed van start

Met 66,6 miljoen ton goederenoverslag via zeevaart gaat North Sea Port stevig van start. Met diverse recordcijfers positioneert de kersverse fusiehaven zich als dé specialist in de overslag van bulkgoederen en stukgoed. Droge bulk staat voor zowat de helft van de goederenoverslag via zeevaart (47%). Vloeibare bulk neemt bijna een derde in beslag (29%). Bijna een vijfde van het volume is conventioneel stukgoed (17%).

De overslag via zeevaart van North Sea Port voor het jaar 2017 bedraagt 66,6 miljoen ton met een aandeel van 71% import en 29% export. De goederenoverslag via binnenvaart is goed voor 56,5 miljoen ton. Zowel zeevaart als binnenvaart kennen samen een recordstart wat dan ook terug te vinden is in het totale overslagcijfer van zeevaart en binnenvaart: 123,1 miljoen ton.

In 2017 boekte het havengebied Zeeland een goederenoverslag via zeevaart van 34,1 miljoen ton dankzij een sterke tweede jaarhelft. Dit is met 2,7% meer dan in 2016 het derde beste resultaat ooit. Vooral bij vloeibare bulk, containers en droge bulk is de stijging merkbaar. De overslag via binnenvaart komt op 33,5 miljoen ton uit, wat het beste resultaat ooit is. Hierdoor komt de totale overslag op het hoogste peil dat ooit werd bereikt zijnde 67,6 miljoen ton. Een lange shutdown van een grote speler beïnvloedde alvast de overslagcijfers. De totaalcijfers geven echter niet alle activiteiten weer. Bij deze cijfers mogen zowat 10 miljoen ton vloeibare bulk in de vorm van ruwe olie worden bijgeteld die via pijpleidingen de haven binnenkomt – traditioneel zit dit er immers niet in opgenomen. Zeeland kent daarnaast een sterk groei in niet-tonnage gerelateerde activiteiten zoals de sector van de offshore. Ook dit wordt klassiek niet in de overslagcijfers vermeld.

Het havengebied Gent behaalde in 2017 met 32,5 miljoen ton het beste resultaat ooit én een tweede record op rij inzake de overslag via zeevaart. Dit is een toename met maar liefst 11,7% voornamelijk door de recordtoename in de overslag van droge bulk. De overslag via binnenvaart bedraagt 23 miljoen ton, dit is 5,1% beter dan in 2016 of het tweede beste resultaat ooit. De totale overslag van zeevaart en binnenvaart samen komt uit op 55,5 miljoen ton, ofwel 4,5 miljoen ton meer dan in 2016.

In 2017 gaf North Sea Port 44,6 hectare grond uit. In Zeeland werd er in totaal 19,5 hectare grond uitgegeven waarvan 11,2 hectare in erfpacht en 8,3 hectare werd verkocht. In Gent werd er in het totaal 25,1 hectare uitgegeven. Daarvan ging er 9,4 hectare in concessie en 15,7 hectare waren uitbreidingen van bestaande concessies.

North Sea Port heeft momenteel 1.000 hectare grond ter beschikking om aan investeerders uit te geven. North Sea Port staat voor een toegevoegde waarde van 13,3 miljard euro. In het grensoverschrijdende 60-kilometer-lange havengebied werken er 98.680 mensen.

Oplossing voor extra douaneverplichting

Oplossing voor extra douaneverplichting

De douane maakt op 29 december het elektronisch melden van scheepsvoorraden aan boord van bezoekende schepen verplicht. Inspelend hierop introduceert Portbase vandaag de webservice Melding Scheepsvoorraden. Scheepsagenten kunnen deze nieuwe dienstverlening gebruiken voor alle Nederlandse havens.

De service Melding Scheepsvoorraden maakt het elektronisch melden zo gemakkelijk mogelijk. De kapitein vult de scheepsvoorraden in in een Excel-sheet, waarna de scheepsagent deze lijst uploadt naar het Port Community System dat Portbase exploiteert voor de Nederlandse havens. Van hieruit zorgt Portbase dat de gegevens via het nieuwe overheidsloket ‘Single Window voor maritiem en lucht’ automatisch in het juiste formaat bij de Douane komen. Gebruik van het in de scheepswereld bekende IMOFAL 3 formulier is vanaf 29 december 2017 niet meer toegestaan.

Managing director van Portbase, Iwan van der Wolf: ‘Melding Scheepsvoorraden werkt even eenvoudig als doeltreffend. De webservice voorkomt dat agenten zelf moeten investeren in dure koppelingen. De nieuwe dienstverlening vormt bovendien een logische uitbreiding op onze service Melding Schip, waarmee bedrijven in een groot aantal Nederlandse havens hun scheepsmeldingen doen aan de havenmeester en de douane.’