+31 10 2801000 [email protected]
Meer LNG gebunkerd in Rotterdam

Meer LNG gebunkerd in Rotterdam

LNG bunkerenHet bunkeren van LNG in Rotterdam is in 2017 met 1500% gestegen tot 1500 ton. Daarmee is het tot ‘transitiebrandstof’ gedoopte aardgas nog steeds slechts goed voor een fractie van het geheel.

De 1500 ton vloeibaar aardgas verbleekt namelijk bij de 9,9 miljoen kubieke meter aan bunkerolie, die afgelopen jaar in Rotterdam werd getankt. Het merendeel daarvan is stookolie, afgelopen jaar 8,3 miljoen kuub. De overige anderhalf miljoen bestaat volgens marktpartijen voornamelijk uit betreft laagzwavelige diesel, dat sinds 2015 wordt gebruikt om te voldoen aan nieuwe zwavelregelgeving die geldt op de Noordzee, Oostzee en het Engelse Kanaal. Brandstof mag op die zeeën sinds 2015 niet meer dan 0,1% zwavel bevatten.

Met 9,9 miljoen ton is de inname van bunkerolie in Rotterdam overigens licht gedaald ten opzichte van 2016, toen werd er 10,1 miljoen ton aan oliehoudende brandstoffen gebunkerd.

Volgens het Havenbedrijf komt de stijging in LNG-inname vooral door het containerschip ‘Wes Amelie’, dat als eerste containerschip ter wereld is omgebouwd naar gasaandrijving en wordt gecharterd door Unifeeder. Met de recente komst van het LNG-bunkerschip ‘Cardissa’ van Shell en onder meer de LNG-aangedreven containerschepen van Containerships die dit jaar in de vaart komen is verdere groei in 2018 aannemelijk.

Band Rotterdam en Schiedam nauwer

Band Rotterdam en Schiedam nauwer

Foto Ries van Wendel de Joode/HBRHavenbedrijf Rotterdam en de gemeente Schiedam gaan samenwerken aan een ‘duurzame en op de toekomst toegeruste Schiedamse zeehaven’. Ze hebben dat vastgelegd in een overeenkomst.

Die is officieel ondertekend door Ronald Paul, chief operating officer van Havenbedrijf Rotterdam, en de Schiedamse wethouder Nathalie Gouweleeuw. De overeenkomst sluit aan een intentieverklaring van eind 2015, die vooral gericht is op verbetering van de bereikbaarheid van het gebied en op duurzame mobiliteit.

De havenbeheerder en de gemeente hopen meer bedrijven en werkgelegenheid naar de Schiedamse haven te halen, die nauw vervlochten is met die van Rotterdam. Zo is de Havendienst van Rotterdam ook verantwoordelijk voor de scheepvaartbegeleiding en het nautisch toezicht in de Schiedamse zeehaven.

Volgens een recent onderzoek van haveneconoom Bart Kuipers telt de maritieme sector in Schiedam rond de honderd bedrijven, die samen goed zijn voor ruim 3.300 banen. Daaronder zijn veel grote industriële bedrijven als Damen, SBM, Huisman en GustoMSC. De meeste daarvan zijn gevestigd in de 124 hectare grote Rivierzone rondom de Wilton- en Wilhelminahaven.

Schepen van LEGO in Sleepvaartmuseum

Schepen van LEGO in Sleepvaartmuseum

Het Nationaal Sleepvaartmuseum in Maassluis organiseert vanaf 2 juni een tentoonstelling van modellen van sleepboten, gebouwd met LEGO of soortgelijke bouwblokjes. Waar modelbootbouwers traditioneel aan de slag gaan met hout en lijm is in de afgelopen decennia het bouwen met plastic bouwblokjes, zoals die van LEGO, aan een gestage opmars begonnen. Diverse rederijen hebben inmiddels de gewoonte om van hun schepen speciale bouwsets te laten ontwerpen of om een fraai LEGO-model van hun schepen in hun kantoren tentoon te stellen. Daarom richt het Sleepvaartmuseum van 2 juni tot en met 23 september een wisseltentoonstelling in, geheel gewijd aan modellen van sleepboten gemaakt van LEGO of andere plastic bouwblokjes. Tijdens de tentoonstelling kunnen jonge bouwers ook zelf aan de slag om een schip te bouwen als ze inspiratie hebben opgedaan aan de vele fraaie tentoongestelde legoschepen.

Ter ere van deze tentoonstelling schrijft het museum een wedstrijd uit. Wie maakt het mooiste zelfontworpen model van een sleepboot, duwboot, bevoorradingsschip of bergingsvaartuig? De wedstrijd kent drie leeftijdscategorieën: 0 t/m 11 jaar, 12 t/m 17 jaar en 18 jaar en ouder. Als richtlijn voor de afmetingen geldt 50 cm lang bij 20 cm breed. Gelijkenissen met bestaande schepen zijn toegestaan maar originaliteit wordt beloond. De winnende modellen krijgen een ereplaats op de tentoonstelling en natuurlijk worden de beste inzendingen ook met diverse prijzen beloond. Op basis van de ingezonden foto’s van de modellen zal de jury de winnaars bepalen. Kijk voor meer informatie en het aanmeldingsformulier op de website www.nationaalsleepvaartmuseum.nl. Aanmelden kan door het inzenden van het aanmeldingsformulier met foto’s tot en met 10 mei naar [email protected]

 

Nieuwe kade voor Stena Line

Nieuwe kade voor Stena Line

De vernieuwde Stena Line Terminal in de Europoort is officieel in gebruik genomen. Naast een upgrade van de bestaande ligplaats is de terminal uitgebreid met een tweede ligplaats voor de afhandeling van roll on/roll off schepen. Met de uitbreiding is Stena Line voorbereid op de verwachte verdere stijging van de vrachtvolumes tussen Rotterdam en het Verenigd Koninkrijk.

In totaal beslaat de vernieuwde kade met twee ligplaatsen 212 meter. ‘ Wij zijn erg gelukkig met de nieuwe kade en de verdubbeling van de ligplaatsen’, aldus Annika Hult, trade director van Stena Line Noordzee. ‘Wij geloven in de toekomst van Europoort als een sterke vracht hub op de Noordzee. De afgelopen jaren is het aantal afvaarten gestegen. Bovendien is de scheepscapaciteit vergroot, afgelopen januari nog toen we drie van de vier ‘Europoort-schepen’ door grotere vervangen hebben. De tweede ligplaats stelt ons in staat om verder in te spelen op de steeds toenemende vraag op onze routes naar Harwich en Killingholme. Ook de aanpassingen aan het terrein bieden ruimte voor verdere groei.’

‘Met de nieuwe kade in de Beneluxhaven zetten we wederom een stap in de versterking van Europoort als RoRo-hub’, licht Ronald Paul, COO Havenbedrijf Rotterdam, toe. ‘We streven ernaar om verdere groei van dit segment mogelijk te maken. Afgelopen jaar groeide de roll on/roll off-sector in Rotterdam al met 6,2%, door het gebruik van grotere schepen, uitbreiding van het aantal diensten en groei bij bestaande diensten.’

Rotterdam krijgt waste-to-chemistry installatie

Rotterdam krijgt waste-to-chemistry installatie

AkzoNobel Specialty Chemicals investeert in een consortium met de ondernemingen Air Liquide en Enerkem en Havenbedrijf Rotterdam in een zogeheten waste-to-chemistry installatie in Rotterdam.

Die moet een duurzaam alternatief gaan bieden voor afvalverbranding, door plastic en gemengd afval om te vormen tot nieuwe grondstoffen voor de industrie.

Met het project is in eerste instantie een bedrag van 9 miljoen euro gemoeid. Het consortium streeft ernaar de finale investeringsbeslissing voor het project van naar schatting 200 miljoen euro later dit jaar te kunnen nemen.

Het gaat om de eerste installatie van dit type in Europa. Hiermee kan afval, dat verder niet te recyclen is, straks worden verwerkt tot methanol. Dat is een belangrijke grondstof voor een groot aantal producten, waaronder duurzame transportbrandstof. Doordat het afval niet hoeft te worden verbrand, helpt dit project ook bij het terugbrengen van de CO2-uitstoot.

De installatie wordt in het Botlekgebied gerealiseerd en profiteert van de hypermoderne infrastructuur van de Rotterdamse haven, en van de samenwerking met Air Liquide en AkzoNobel voor het leveren van de benodigde zuurstof en waterstof. AkzoNobel is ook afnemer van de ‘groene’ methanol.

Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam: ‘Dit waste-to-chemistry project is een belangrijke stap op weg naar een duurzamere Rotterdamse industrie. Afval wordt grondstof voor de chemische industrie. Een mooie stap voorwaarts die goed past in onze ambitie op het gebied van circulaire economie.’

Topjaar voor containeroverslag in Rotterdam

Topjaar voor containeroverslag in Rotterdam

Foto: Freek van Arkel.De Rotterdamse haven heeft afgelopen jaar goede zaken gedaan met de overslag van containers. Die steeg in 2017 met meer dan 12%, een uitzonderlijk sterke groei, aldus Havenbedrijf Rotterdam. Tegenover de sterke groei in containers stonden dalingen van de overslag van zowel droog als nat massagoed, waar bijvoorbeeld kolen en olie onder vallen. De totale goederenoverslag nam met 1,3% toe. In 2016 was nog sprake van een daling.

Het havenbedrijf plukte ook financieel de vruchten van de sterke groei bij het containervervoer. De omzet nam met 4,6% toe tot 712 miljoen euro. De winst viel met een zesde terug naar 187 miljoen euro, maar dat komt doordat afgelopen jaar voor het eerst vennootschapsbelasting moest worden betaald.

‘De Rotterdamse haven heeft een goed jaar achter de rug’, concludeert bestuursvoorzitter Allard Castelein. ‘Onder aanvoering van de containersector groeide de goederenoverslag naar het hoogste niveau ooit.’ Ook over het hoge niveau van de investeringen is de topman tevreden.

Voor 2018 voorziet het havenbedrijf een verdere groei van de overslag, al zal het containervervoer de zeer sterke prestaties van 2017 waarschijnlijk niet kunnen evenaren. Een belangrijke uitdaging dit jaar wordt de voorbereiding op het Britse vertrek uit de Europese Unie, aldus Castelein.