+31 10 2801000 [email protected]
Aanpak Twentekanalen gestart

Aanpak Twentekanalen gestart

De Twentekanalen worden de komende tijd onder handen genomen. Daarmee moet meer ruimte komen voor scheepvaart en moet de groei van de logistieke sector een impuls krijgen.

Maandag 5 februari is de officiële aftrap van de werkzaamheden gegeven door minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. De handeling vond plaats bij Sluis Eefde, die de komende tijd wordt uitgebreid. Ook wordenvier bruggen versterkt en krijgen sluizen in Hengelo en Delden een opknapbeurt.

Door de werkzaamheden moeten over enkele jaren op de Twentekanalen volgeladen schepen kunnen varen van de klasse Va. Ook moeten de aanpassingen zorgen voor betere bereikbaarheid en betrouwbaarheid van de doorstroming. Tevens moeten wachttijden voor schepen worden verkort.

‘De aanpak van de kanalen is belangrijk voor de groei van de logistieke sector in Overijssel’, aldus Gedeputeerde Bert Boerman. ‘Deze groei ligt de laatste jaren ver boven het Nederlandse gemiddelde.’ In de regio Twente zijn ruim vijfhonderd logistieke bedrijven actief, waar in totaal zo’n zevenduizend mensen werken.

Zeeschepen mogen laden en lossen bij BCTN Nijmegen

Zeeschepen mogen laden en lossen bij BCTN Nijmegen

Zeeschepen mogen voortaan bij de BCTN-terminal in Nijmegen laden en lossen. Tot kortgeleden moesten ladingen eerst worden overgeslagen op een binnenschip, maar dat is niet meer nodig.

BCTN heeft onlangs een vergunning gekregen om zelf zeeschepen te ontvangen bij de terminal, die is gevestigd bij de splitsing tussen de Waal en het Maas-Waalkanaal. Dat meldt Omroep Gelderland.

Door de vergunning kunnen zeevaartladingen sneller worden afgehandeld. Tevens zorgt het voor een snellere verbinding met belangrijke zeehavens in het buitenland. Er hoeft namelijk niet eerst vracht te worden overgeslagen op een ander schip in bijvoorbeeld de Rotterdamse haven.

BCTN is sinds 1987 gevestigd in Nijmegen. Naast het bedrijfsonderdeel in de Gelderse stad heeft het bedrijf nog zeven andere terminals in Nederland en België.

Nijmegen nu ook een zeehaven

Nijmegen nu ook een zeehaven

Nijmegen is officieel een zeehaven geworden nu BCTN Nijmegen een vergunning heeft gekregen om zeeschepen te ontvangen. Zeeschepen mogen voortaan direct voor de kade van BCTN in Nijmegen afmeren. In de praktijk gaat het om kruiplijncoasters, dat zijn zeewaardige schepen die qua formaat gelijk zijn aan een binnenvaartschip.

Het overslagbedrijf toont zich tevreden. Met de komst van zeeschepen krijgt de terminal een directe verbinding met andere landen rond de Noordzee, zonder tussenkomst van extra overslag op een binnenvaartschip in Rotterdam of Antwerpen. Daardoor kunnen goederen sneller worden geïmporteerd en geëxporteerd en hoeven er minder trucks over de weg.

Ook heeft BCTN een overeenkomst gesloten met de gemeente Nijmegen en energieleverancier ENGIE voor de duurzame ontwikkeling van het terrein dat is vrijgekomen door de sluiting van ENGIE’s kolencentrale eind 2015.
De energieleverancier werkt op dat terrein sindsdien aan de ontwikkeling van de Groene Delta, een nieuw industriegebied dat zich richt op duurzame energie, innovatie en werkgelegenheid.

Samen willen de drie partners uitwerking geven aan ‘een mogelijke toekomstige duurzame logistieke functie van het terrein’. BCTN heeft alvast en duidelijke visie. Het bedrijf ziet mogelijkheid voor de bouw van duurzame distributiecentra met zonnepanelen op het dak en de inzet van elektrische heftrucks, vrachtwagens en containerschepen die kunnen opladen met windenergie.

ECT start proef met vaste venstertijden voor binnenvaart

ECT start proef met vaste venstertijden voor binnenvaart

Samen met drie binnenvaartcombinaties begint ECT in januari een proef met vaste venstertijden voor de binnenvaart.

De proef zal drie maanden duren en is bedoeld als oplossing voor de congestieproblematiek in de haven van Rotterdam. Er doen drie combinaties van binnenvaartbedrijven aan mee, te weten: HTS Intermodaal, de combinatie CCT Moerdijk/ Barge Terminal Tilburg en de combinatie Contargo, Haeger&Schmidt en European Gateway Services.

Als de proef succesvol is gaat ECT de vaste venstertijden onder een aantal voorwaarden aanbieden. Zo zal de dienst alleen beschikbaar zijn voor barge-operators die direct één van de ECT terminals aanlopen, vaste wekelijkse calls kunnen garanderen, bereid zijn hun gegevens te delen en telkens een groot aantal containers komt laden en lossen. De minimale hoeveelheid containers die nodig is om in aanmerking te komen, heeft ECT nog niet bekendgemaakt.

Barge-operators die niet aan deze eisen kunnen voldoen kunnen volgens de reguliere wijze blijven werken of gebruik maken van het Barge Transferium Maasvlakte: een binnenvaartkade aan de Hartelhaven dat ECT wil heropenen in samenwerking met LINc.

ECT-Directeur Leo Ruijs zegt met de vaste venstertijden de markt ‘opnieuw een keuzemogelijkheid’ te willen bieden. Met de vaste venstertijden en het Barge Transferium Maasvlakte wil het overslagbedrijf ‘recht doen aan de diversiteit van de containerbinnenvaart’, ‘die keuzes krijgt op basis van zijn eigen mogelijkheden.’

‘Vergroeningsfonds nodig in binnenvaart’

‘Vergroeningsfonds nodig in binnenvaart’

Een vergroeningsfonds vanuit de overheid is hard nodig om de binnenvaart te verduurzamen. Anders is het nauwelijks mogelijk om binnenvaartschepen zo aan te passen dat ze schoner worden, stelt Evofendex, de organisatie van verladers en exporteurs woensdag.

Banken zijn huiverig om leningen te verstrekken, omdat er geen manier is om vergroeningsinvesteringen terug te verdienen, liet algemeen directeur Hester Duursema van binnenvaartbranchevereniging BLN Schuttevaer bij BNR weten. ‘De klant betaalt niet voor de reductie van fijnstof.’

Evofenedex wijst ook op de versnippering in de binnenvaart, waar veel schippers eigen baas zijn en met elkaar concurreren. De ondernemersvereniging ziet naast een fonds bijvoorbeeld ook langetermijncontracten met handels- en productiebedrijven als oplossing om makkelijker financiering te krijgen. Nu krijgen schippers doorgaans per opdracht betaald en dat maakt het risico voor banken groter.

BCTN kan Wanssum uitbreiden

BCTN kan Wanssum uitbreiden

BCTN kan zijn containerterminal in het Zuid-Limburgse Wanssum bij Venray uitbreiden van vier tot zes hectare. Het bedrijf heeft daarover een overeenkomst ondertekend met de gemeente Venray, de provincie Limburg, ontwikkelaar Exclusief Project en Havenbedrijf Rotterdam, de eigenaar van de grond. BCTN verwacht het overslagvolume op termijn te kunnen verdubbelen. De huidige terminal heeft een capaciteit van 125.000 teu op jaarbasis.

De havenuitbreiding past in het project Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, dat ten doel heeft de opvangcapaciteit van de Maas te vergroten om wateroverlast zoals in 1993 en 1995 te voorkomen. Dat omvat onder meer het uitdiepen van een stuk Maas, het graven van een hoofdwatergeul en de aanleg van 370 hectare natuurgebied. Daar is in totaal 223 miljoen euro beschikbaar.

Meer over BCTN in de nieuwe editie van Mainport, die op 6 december verschijnt.