+31 10 2801000 [email protected]
Erik de Neef Havenman van het jaar

Erik de Neef Havenman van het jaar

erik_de_neefVoorzitter Erik de Neef van de Koninklijke Roeiers Vereeniging Eendracht is uitgeroepen tot Havenman van het jaar 2016. Hij is gekozen, omdat onder zijn leiding de KRVE is getransformeerd van een traditionele maritieme dienstverlener tot een innovatieve onderneming, zo schrijft de Stichting Havenman/-vrouw van het Jaar in een persbericht.

‘Ik ben namens de hele club aangenaam verrast’, zegt De Neef. ‘Het is een mooie erkenning die wij als organisatie hebben gekregen omdat we met beide benen op de grond zijn blijven staan.’

De roeiers kampen, net als de loodsen en slepers, met schaalvergroting in de scheepvaart en rationalisatie van lijndiensten. Daardoor komen er minder schepen in de haven en dat is nadelig voor deze dienstverleners wiens verdienmodel juist op scheepsbezoeken is gebaseerd. Met het oog op de afkalving van deze traditionele werkzaamheden zijn de roeiers zich in allerlei opzichten verder gaan ontwikkelen. Ze hebben het ‘vastmaken van het schip’ tot een kennisproduct gemaakt dat ze wereldwijd verkopen.

De organisatie biedt de diensten wereldwijd aan. Niet alleen in havens, maar ook in de offshore-industrie waar met regelmaat grote constructies als platforms en FPSO’s met elkaar en schepen moeten worden verbonden. Technologische ontwikkelingen worden binnen de organisatie niet geschuwd. Wie het kantoor van de roeiers naast de RDM Campus bezoekt komt langs een scheepslift, een scheepswerf en een productiehal voor Shoretension. Dit is allemaal van de roeiers. Shoretension is een zelfontwikkelde innovatie die het effect van golfslag, wind en stroming op aangemeerde schepen reduceert. Zo wordt de veiligheid vergroot, maar ook de werkbaarheid verbeterd, wat financieel voordeel kan bieden voor zowel de reder als de terminals. De roeiers hebben inmiddels honderd van deze Shoretensions verkocht.

‘Waar ik trots op ben is dat wij dit als een groep ondernemers met een platte organisatie voor elkaar hebben kunnen krijgen’, zegt De Neef (45), die op zijn zestiende begon als roeier. Elke roeier is, net als bij de loodsen, een zelfstandig ondernemer binnen de maatschap. Dat betekent dat elk lid aan elke investering bijdraagt. ‘En dat op z’n Rotterdams, met een mentaliteit van niet lullen maar poetsen.’ Volgens de Stichting Havenman/-vrouw van het Jaar heeft hij zich altijd een voorstander van sociale vernieuwing getoond. ‘Hij overtuigde de leden van de KRVE ervan om te investeren in de toekomst van de onderneming.’

De Neef is de 36ste havenondernemer op rij die de sinds 1981 bestaande onderscheiding, destijds ingesteld door de voormalige Rotterdamse havenpersclub Kyoto, krijgt uitgereikt. Hij wordt de opvolger van Ronald Lugthart van Rotterdam World Gateway (RWG), de nog fungerende Havenman van het Jaar 2015.

De onderscheiding wordt op de tweede maandagavond van het nieuwe jaar (9 januari 2017) uitgereikt, tijdens een feestelijke bijeenkomst aan boord van de Smaragd 2. Op die avond zal voorzitter Frank de Kruif van de Stichting Havenman/-vrouw de benoeming uitgebreid toelichten.

Havengelden Rotterdam stijgen met 0,3%

Havengelden Rotterdam stijgen met 0,3%

rotterdam-world_portcenter-wikimediaDe havengelden in Rotterdam stijgen volgend jaar met 0,3%. Dat is de helft minder dan de inflatie, stelt het havenbedrijf die afspraken heeft gemaakt om de havengelden beperkt te laten stijgen.

Het Havenbedrijf heeft twee jaar geleden met Deltalinqs, VRC, VNPI een driejarige afspraak gemaakt over de ontwikkeling van de haventarieven. Partijen spraken toen af om voor een periode van drie jaar de tarieven gematigd te laten stijgen met de helft van het inflatiepercentage, met een maximum van 1% per jaar. Ook is er een aantal gerichte maatregelen genomen om specifieke segmenten, zoals het transshipment van containers, te stimuleren.

Het Havenbedrijf wil die transshipmentvolumes komend jaar laten groeien. Daarom wordt de huidige korting van 3,75 euro, ten opzichte van een gemiddeld tarief van acht euro per container, verhoogd tot een korting van vijf euro per deepsea container. Voor feedervolumes wordt de huidige korting van 2,50 euro gehandhaafd.
Het havenbedrijf zegt op deze wijze ‘de markt te willen verleiden fors meer transshipmentlading via Rotterdam te verschepen’.

Ook blijft de haven dubbele aanlopen van intercontinentaal varende schepen stimuleren, door rederijen bij zo’n tweede bezoek slechts 25% van het havengeld te laten betalen. ‘Dit stimuleert dat de allergrootste, zwaar beladen containerschepen bij aankomst in Noordwest-Europa eerst Rotterdam aandoen om een deel van hun lading te lossen, dan in enkele andere havens afmeren en voor vertrek naar (veelal) Azië nog een keer naar Rotterdam komen om maximaal beladen Europa te verlaten’, aldus de havenautoriteit.

Column: Dwars bezig blijven

Column: Dwars bezig blijven

Bart Kuipers.

Bart Kuipers.

Voor mij ligt de ‘Roadmap Next Economy’, het resultaat van de veelbesproken komst van Jeremy Rifkin naar onze regio. Voor buitenstaanders was er sprake van een oorverdovende stilte sinds zijn komst werd aangekondigd. Voor een grote groep betrokkenen, waar uw columnist één van was, was het een periode van veel lezen – alleen Rifkins rapport al is meer dan 500 pagina’s – veel overleggen, veel schrijven, veel inspiratie en veel schakelen. Intellectueel schakelen. Ik werkte samen met soortgenoten uit diverse geledingen van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Mensen waar ik normaal nooit mee te maken heb, die ik niet kende – of slechts van het tv-kijken zoals Rob de Wijk van het Centrum voor Strategische Studies in Den Haag – en die vaak een heel andere taal spraken dan de taal van de Rotterdamse haven, al is ‘pleur(t) op’ tegenwoordig ook goed-Haags. Daarnaast werd in het project een aantal dynamische startups ingeschakeld, voorbeelden van het type bedrijf dat de toekomst van de regio belichaamt.

Het belangrijkste resultaat was voor mij dat het proces een goed voorbeeld is van hoe de Next Economy werkt, namelijk buiten je eigen vertrouwde kaders opereren en verbindingen leggen tussen andere disciplines en thema’s. Dit leggen van verbindingen wordt aangeduid met de term ‘cross-over’. En het samenwerken van kennisinstituten, brancheorganisatie en grote bedrijven van verschillende sectoren betekent dat nieuwe combinaties ontstaan. In het Next Economy-project zijn diverse kansrijke cross-overs benoemd. Denk bijvoorbeeld aan de greenport en de mainport, twee van de belangrijkste clusters in de Nederlands economie, clusters met een lange historie en alle twee met een noodzaak tot versnelling en vernieuwing. Want hoe sterk deze twee clusters ook zijn, ze hebben als dragende economische motoren niet kunnen voorkomen dat de regio achteraan bungelt in Europa als het gaat om economische groei en groei van de werkgelegenheid.

In de Roadmap Next Economy is een aantal projecten gedefinieerd dat beide clusters nieuwe groeiperspectieven geeft. De belangrijkste achterliggende impulsen komen vanuit de digitale economie. ‘Smart Digital Delta’ is één van de vijf transitiepaden en projecten als ‘Port as a service’ en ‘Growing as a service’ zijn er op gericht om nieuwe technologie te ontwikkelen: onbemande schepen, intelligent onderhoud via internet, havenbewaking met sensoren en dergelijke. De kern van de aanpak is dat ‘field labs’ worden ontwikkeld – testlocaties om te experimenteren met nieuwe technologie, zoals 3D-printen – en dat dergelijke field labs nieuwe doorbraken genereren in de digitale infrastructuur voor de haven. Ook voor de greenports kunnen bijvoorbeeld groeiverbeteringsprogramma’s met behulp van digitale dienstverlening aangeboden worden als dienst.

Ik denk dat het samenwerken met alle betrokkenen in deze regio, onder impuls van Jeremy Rifkin, mede een klimaat heeft geschapen waarvan ook de recente Transitiecoalitie een resultaat is, de coalitie van bedrijven die de klimaatdoelen van Parijs voor 2050 wil versnellen. Een groot deel van deze bedrijven is ook in het project Next Economy samengekomen en omarmt doelen als een klimaatneutrale maatschappij – meer nodig dan ooit nu het klimaat in de VS fundamenteel is veranderd.
Het is erg te hopen dat wij na het publiceren van de Roadmap naar de Next Economy niet allemaal weer terug gaan in ons hok, maar dwars bezig blijven!

Bart Kuipers

Schultz steunt Zeeuwse havenfusie

Schultz steunt Zeeuwse havenfusie

mschultz2016Minister Schultz (I en M) is positief over de voorgenomen fusie van Zeeland Seaports en de haven van Gent. Dat blijkt uit de brief van de minister over het Werkprogramma Zeehavens, die naar de Tweede Kamer is gestuurd. Ze zegt daarin dat de intentieverklaring over een fusie laat zien dat havensamenwerking over de grenzen duidelijke meerwaarde kan hebben voor beide partijen.

De twee havenbeheerders maakten hun fusieplan begin vorige maand bekend en willen voor mei volgend jaar de knoop doorhakken. De minister zegt in haar brief onder meer dat cofinanciering van een aantal TEN-T-projecten een van de belangrijkste resultaten van samenwerking tussen havens is.

Ze stelt verder dat het tweeënhalf jaar geleden gepresenteerde werkprogramma een goed middel blijkt om de concurrentiepositie van de zeehavens te versterken. Ze noemt de Nederlandse haveninfrastructuur de beste ter wereld onder verwijzing naar de aanleg van de Betuweroute en Maasvlakte 2. Die verbetert volgens haar verder met de vervanging van de toegangssluizen tot Amsterdam en Terneuzen.

Rotterdam investeert in CO₂-reductie

Rotterdam investeert in CO₂-reductie

Foto: Havenbedrijf RotterdamHavenbedrijf Rotterdam gaat participeren in initiatieven van het bedrijfsleven die bijdragen aan het verminderen van CO₂-uitstoot.

Dat zegt topman Allard Castelein in een uitgebreide verklaring, die vanochtend naar de pers is gestuurd. Daarin staat onder meer dat ‘de inzet, in menskracht en middelen, de komende jaren steeds meer verlegd wordt naar efficiency bij gebruik van fossiel, CO₂-reductie, hernieuwbare energie en biobased en circulaire economie’.

In het FD van vandaag noemt hij het project van het consortium rond AkzoNobel met name. Dat wil 200 miljoen euro investeren in de bouw van een methanolfabriek die restafval gaat verwerken. Het Havenbedrijf is bereid daarin een belang van 20% te nemen, zegt Castelein. De andere partners in het vorige maand aangekondigde project zijn Van Gansewinkel, het Franse Air Liquide, AVR en het Canadese Enerkem, dat al zo’n fabriek in Canada heeft.

Het Havenbedrijf wil duurzame projecten verder ondersteunen met aantrekkelijke vestigingsvoorwaarden, verbindende infrastructuur, ondersteuning bij vergunningstrajecten en het zoeken naar financieringsvormen. Castelein benadrukt dat het Havenbedrijf geen afscheid neemt van de op fossiele brandstoffen gebaseerde industrie: ‘De samenleving heeft brandstoffen en andere producten die gebaseerd zijn op met name olie nog decennia hard nodig’.

Volgens Castelein is de Rotterdamse haven in Nederland de beste locatie om de uitstoot van CO₂ te reduceren omdat 18% van de Nederlandse CO₂ hier wordt uitgestoten en de industrie brandstoffen produceert die elders tot CO₂-uitstoot leiden. Daarbij snijdt het mes volgens hem aan twee kanten: ‘We gaan klimaatverandering tegen en we zorgen ervoor dat Rotterdam na 2050 nog steeds een substantiële bijdrage levert aan de Nederlandse welvaart en de werkgelegenheid.’