+31 10 2801000 [email protected]
Havenbedrijf gaat hybride patrouilleren

Havenbedrijf gaat hybride patrouilleren

Havenbedrijf Rotterdam heeft een eerste hybride patrouillevaartuig in de vaart genomen, de ‘RPA 8’. Het 25 meter lange schip heeft zowel een conventionele diesel voortstuwingsinstallatie, maar kan ook dieselelektrisch aangedreven varen. De havenbeheerder verwacht dat de nieuweling 40% minder diesel verbruikt dan de bestaande patrouillevaartuigen.

Dat is mede te danken aan de nieuw ontworpen aluminium romp, die onder water is voorzien van een vleugelprofiel. Die zorgt voor een beduidend lagere weerstand, waardoor het vaartuig ook minder hoge boeg- en hekgolven opwekt. Het ontwerp is erop gebaseerd dat die maximaal 29 centimeter hoog zijn.

Volgens havenmeester René de Vries komt de brandstofbesparing overeen met het energieverbruik van 65 huishoudens. De komende tijd zullen allerlei innovaties van de ‘RPA 8’ ook worden toegepast op vijf bestaande patrouillevaartuigen. Twee daarvan worden ook voorzien van hybride aandrijving.

North Sea Port goed van start

North Sea Port goed van start

Met 66,6 miljoen ton goederenoverslag via zeevaart gaat North Sea Port stevig van start. Met diverse recordcijfers positioneert de kersverse fusiehaven zich als dé specialist in de overslag van bulkgoederen en stukgoed. Droge bulk staat voor zowat de helft van de goederenoverslag via zeevaart (47%). Vloeibare bulk neemt bijna een derde in beslag (29%). Bijna een vijfde van het volume is conventioneel stukgoed (17%).

De overslag via zeevaart van North Sea Port voor het jaar 2017 bedraagt 66,6 miljoen ton met een aandeel van 71% import en 29% export. De goederenoverslag via binnenvaart is goed voor 56,5 miljoen ton. Zowel zeevaart als binnenvaart kennen samen een recordstart wat dan ook terug te vinden is in het totale overslagcijfer van zeevaart en binnenvaart: 123,1 miljoen ton.

In 2017 boekte het havengebied Zeeland een goederenoverslag via zeevaart van 34,1 miljoen ton dankzij een sterke tweede jaarhelft. Dit is met 2,7% meer dan in 2016 het derde beste resultaat ooit. Vooral bij vloeibare bulk, containers en droge bulk is de stijging merkbaar. De overslag via binnenvaart komt op 33,5 miljoen ton uit, wat het beste resultaat ooit is. Hierdoor komt de totale overslag op het hoogste peil dat ooit werd bereikt zijnde 67,6 miljoen ton. Een lange shutdown van een grote speler beïnvloedde alvast de overslagcijfers. De totaalcijfers geven echter niet alle activiteiten weer. Bij deze cijfers mogen zowat 10 miljoen ton vloeibare bulk in de vorm van ruwe olie worden bijgeteld die via pijpleidingen de haven binnenkomt – traditioneel zit dit er immers niet in opgenomen. Zeeland kent daarnaast een sterk groei in niet-tonnage gerelateerde activiteiten zoals de sector van de offshore. Ook dit wordt klassiek niet in de overslagcijfers vermeld.

Het havengebied Gent behaalde in 2017 met 32,5 miljoen ton het beste resultaat ooit én een tweede record op rij inzake de overslag via zeevaart. Dit is een toename met maar liefst 11,7% voornamelijk door de recordtoename in de overslag van droge bulk. De overslag via binnenvaart bedraagt 23 miljoen ton, dit is 5,1% beter dan in 2016 of het tweede beste resultaat ooit. De totale overslag van zeevaart en binnenvaart samen komt uit op 55,5 miljoen ton, ofwel 4,5 miljoen ton meer dan in 2016.

In 2017 gaf North Sea Port 44,6 hectare grond uit. In Zeeland werd er in totaal 19,5 hectare grond uitgegeven waarvan 11,2 hectare in erfpacht en 8,3 hectare werd verkocht. In Gent werd er in het totaal 25,1 hectare uitgegeven. Daarvan ging er 9,4 hectare in concessie en 15,7 hectare waren uitbreidingen van bestaande concessies.

North Sea Port heeft momenteel 1.000 hectare grond ter beschikking om aan investeerders uit te geven. North Sea Port staat voor een toegevoegde waarde van 13,3 miljard euro. In het grensoverschrijdende 60-kilometer-lange havengebied werken er 98.680 mensen.

Nieuwe directeur voor redersvereniging KVNR

Nieuwe directeur voor redersvereniging KVNR

Branchevereniging KVNR krijgt vanaf maart een nieuwe directeur: Annet Koster. Zij gaat zich namens de redereorganisatie sterk maken voor de Nederlandse zeescheepvaart. Dat heeft de KVNR woensdag bekendgemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie. De belangenvereniging verwacht met Koster ‘een facilitator van vernieuwing binnen de sector’ te hebben aangesteld.

De aanstaande directeur is 39 jaar oud en heeft universitaire opleidingen op het gebied van rechtsgeleerdheid en politieke wetenschappen gevolgd. Daarna bouwde ze een gevarieerde loopbaan op in het verenigingswezen. Na gestart te zijn als lobbyist heeft zij in dienst van de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland ruim tien jaar ervaring opgedaan in de belangenbehartiging, waarvan de laatste jaren als directeur van de Stichting Projecten.

Goederenoverslag plust in haven van Harlingen

Goederenoverslag plust in haven van Harlingen

De haven van Harlingen heeft een mooi goederenjaar achter de rug. De overslag steeg van 3,7 miljoen ton naar 4,1 miljoen ton, een stijging van 11%.

Deze groei komt op het conto van de binnenvaart, dat de Friese haven in het afgelopen jaar vaak wist te vinden. De overslag uit deze modaliteit steeg dan ook met maar liefst 23% in vergelijking met het jaar ervoor. De groei kwam vooral doordat de haven meer gasolie, zand, schelpen en zout te verwerken kreeg. Ook werden meer stenen en asfalt verwerkt.

De toename vanuit de binnenvaart werd deels teniet gedaan door een verminderde populariteit onder zeevaarders. De daling kwam uit op 3%. Dit kwam vooral door een verminderde overslag van zout. Het aantal kotters met vis en garnalen daalde vorig jaar ook in Harlingen.

Amsterdamse haven heeft LME-certificering binnen

Amsterdamse haven heeft LME-certificering binnen

De Amsterdamse haven heeft deze week een LME-certificering toegekend gekregen van de London Metal Exchange (LME). Dit betekent dat Amsterdam genoteerd staat als goederenafgifte punt voor aluminium, aluminium houdend, lood, nikkel, tin en zink. Onze terminals en veembedrijven kunnen hierdoor hun positie in de ferro en non-ferro markt versterken.
In oktober 2017 heeft Havenbedrijf Amsterdam bij de London Metal Exchange (LME) een LME-aanvraag ingediend voor het verkrijgen van een LME-certificering. Door de komst van twee Gantry ship-to-shore kranen bij HCT in de zomer van 2017 konden we deze aanvraag completeren en de officiële aanvraag indienen. Nu deze is verkregen gaat de certificering daadwerkelijk van kracht 90 dagen nadat het eerste veembedrijf is geaccordeerd door LME.
Deze toekenning draagt bij aan het diversificatiebeleid dat de haven voert. Amsterdam heeft wereldwijd gezien al een vooraanstaande positie in opslag en handel van soft commodities (cacao). Deze certificering is een mooie aanvulling in de opslag en handel van commodities in het algemeen.